Programa Kit Digital

T’ajudem a obtenir el 100% de l’ajuda en el teu procés de transformació digital

El programa d’ajudes Kit Digital compta amb una dotació de 3.067 milions d’euros, provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea. Aquest programa s’emmarca en l’agenda Espanya Digital 2025 i inclourà diverses convocatòries dirigides a diferents segments de pimes i autònoms.

Som Agent Digitalitzador Adherit i t’ajudem a obtenir la subvenció Kit Digital. A més, et creem la teva Pàgina Web o Botiga Online de forma gratuïta.

#KitDigital #BoKitDigital #TransformacióDigital #Pimes #Autònoms #AgentDigitalitzador #SubvencióDigital #NextGenerationEU

Solucions digitals per a un creixement exponencial

El Programa Kit Digital ofereix una àmplia gamma de solucions per impulsar la transformació digital de les pimes i autònoms. Aquí us presentem les que oferim nosaltres:

Amb aquestes solucions, el Programa Kit Digital busca ajudar les pimes i autònoms a avançar en la seva transformació digital, millorant la seva competitivitat i adaptant-se a les noves necessitats del mercat.

Lloc web i presència a internet

Creació i desenvolupament de pàgines web i botigues online, incloent optimització SEO i gestió de continguts.

Comerç electrònic

Implementació de plataformes de comerç electrònic per a la venda de productes i serveis en línia, integració amb sistemes de pagament i logística.

Business Intelligence i analítica

Eines per a l’anàlisi de dades, informes avançats i Business Intelligence per a la presa de decisions basada en dades.

Gestió de xarxes socials

Eines per a la gestió eficient de les xarxes socials, incloent la creació de contingut, programació de publicacions i anàlisi de resultats.

Gestió de clients

Solucions de CRM (Customer Relationship Management) per millorar la gestió de relacions amb els clients, seguiment de vendes i automatització de màrqueting.

Gestió de processos

Solucions per a la digitalització de processos empresarials, incloent ERP (Enterprise Resource Planning) i eines de gestió de projectes.

New new new

¿Puc comprar un ordinador amb el Kit Digital?

Sí, amb matisos.

Aquesta solució es presta en forma de servei, és a dir, l’ordinador no és propietat del beneficiari, i al final dels 12 mesos haurà de decidir si paga o no una quota final no subvencionada. L’ordinador, que té unes característiques molt concretes, inclou una llicència que compleix amb els requisits establerts per a la categoria «X. Ciberseguretat».

Els dispositius subvencionables en aquesta categoria de solució de digitalització són, exclusivament, ordinadors portàtils o ordinadors de sobretaula nous, no es contemplen dispositius reacondicionats. Per tant, no es pot utilitzar per a altres tipus d’equipament com tauletes, telèfons, perifèrics, etc.

Per a més informació, fes clic aquí.

Programa Kit Digital

Quin és l’import de la subvenció?

Les quantitats destinades a les ajudes per a la digitalització de pimes, autònoms i altres beneficiaris mitjançant el Kit Digital varien segons el segment (grandària i número d’empleats del sol·licitant):

  • Segment I: de 10 a 49 empleats, amb un import màxim del bono digital de 12.000€.
  • Segment II: de 3 a 9 empleats, amb un import màxim del bono digital de 6.000€.
  • Segment III: autònoms (persones en situació d’autoocupació) i microempreses de 1 a 2 empleats, amb un import màxim del bono digital de 3.000€ (¡NOU! des de la modificació de l’Ordre ETD/1498/2021, en l’Ordre TDF/435/2024, de 9 de maig de 2024, en què passa de 2.000 a 3.000€, incloent-hi la compra d’un ordinador).
  • Segment IV: Mitjanes empreses de entre 50 i menys de 100 empleats: 25.000€.
  • Segment V: Mitjanes empreses de entre 100 i menys de 250 empleats: 29.000€.

Amb aquestes ajudes, el Programa Kit Digital facilita la transformació digital de les empreses, adaptant-se a les seves necessitats específiques segons la seva grandària i número d’empleats.

Resum d’ajudes per segment d’empresa i categoria de solució